در صورت رضایت از سایت +1 کلیک کنید

تماس با ما

تماس با ما ۹ صبح الی ۹ شب یکسره حتی روزهای تعطیل

تلفن دفتر :

۰۲۱۶۵۵۰۲۸۱۶-۸

  فکس : ۰۲۱۶۵۵۲۹۴۴۲

آدرس دفتر : تهران ، جاده مخصوص بعد از چهار راه ایران خودرو اولین سه راهی سمت چپ مستقیم تا اندیشه

فاز ۱ بلوار اصلی ( دنیا مالی ) بین ارغوان ۱۳ و ۱۴ پلاک ۸۸/۱ مسکن بزرگ آی تک

مدیر و مباشر  : منافی   09128909454

مشاور فروش : پارسا  09120597618     09127699385

مشاور فروش : هراتی ۰۹۱۲۲۷۹۳۱۸۹

مشاور فروش : پیمانی ۰۹۱۹۳۵۲۰۶۶۲

مشاور فروش : ثابت ۰۹۰۳۲۷۱۳۶۳۹

مشاور فروش : اصفهانی ۰۹۹۰۲۰۱۲۶۰۱

مشاور فروش : بوستانی ۰۹۹۰۲۰۱۲۶۰۲

مشاور فروش : اردکانی ۰۹۹۰۲۰۱۲۶۰۶

مشاور فروش : خلیل توکلی ۰۹۱۲۷۶۶۲۱۷۱

مشاور فروش : حسین توکلی ۰۹۳۰۷۳۷۳۱۲۷

مشاور فروش : مطوری ۰۹۳۷۵۸۸۸۵۲۲

مشاور فروش : غزالی ۰۹۱۲۰۱۴۴۳۰۶

مشاور فروش : وفائی آرش ۰۹۱۲۰۱۸۵۸۹

مشاور فروش : فاطمی فرزاد ۰۹۳۹۵۱۵۹۴۴۲

مشاور فروش : دسینه ۰۹۱۰۸۷۸۷۳۳۶

مشاور فروش : صیافزاده ۰۹۳۸۹۲۹۷۶۹۹

مشاور فروش : مروتی ۰۹۰۳۴۴۴۰۱۵۹

مشاور فروش : خانم ارشاد ۰۹۱۲۰۵۹۷۶۱۷

مشاور فروش : نیکونیا ۰۹۳۹۳۵۲۳۱۳۸

مشاور فروش : علیرضا قنبری ۰۹۱۶۶۶۷۹۳۰۹

 

به مدیریت : نادر شهبازی     09121309454