در صورت رضایت از سایت +1 کلیک کنید

درخواست خرید

شهر اندیشه : فاز 1شهرک مریمشهرک صدففاز 2فاز 3فاز 4فاز 5فاز 6سایر

ساير شهرها مراجعه به سايت ملک فايل کليک کنيد

نام خریدار :

تلفن تماس :

نوع ملک :

حدود قيمت :

طبقه :

وام :

سن بنا :

متراژ :

توضيحات بيشتر :