در صورت رضایت از سایت +1 کلیک کنید

کد ملک : 1027
طبقه : 2
وام :
آدرس : اندیشه فاز یک
مبلغ نقدی:
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 70
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۸ ام دی , ۱۳۹۶
26 بازدید

آپارتمان ۴۵ متری

آپارتمان ۴۵ متری

کد ملک : 1026
طبقه : 1
وام : 50
آدرس : اندیشه فاز یک
مبلغ نقدی:
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 45
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۸ ام دی , ۱۳۹۶
15 بازدید

کد ملک : 10026
طبقه :
وام : 50
آدرس : اندیشه فاز یک
مبلغ نقدی:
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 38
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۸ ام دی , ۱۳۹۶
14 بازدید

آپارتمان ۴۶ متری

آپارتمان ۴۶ متری

کد ملک : 1024
طبقه : 1
وام : 50
آدرس : اندیشه فاز یک
مبلغ نقدی:
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 46
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۳ ام دی , ۱۳۹۶
26 بازدید

آپارتمان ۵۰ متری

آپارتمان ۵۰ متری

کد ملک : 1024
طبقه : 3
وام : 50
آدرس : اندیشه فاز یک
مبلغ نقدی:
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۰ ام دی , ۱۳۹۶
29 بازدید

آپارتمان ۱۳۰ متری

آپارتمان ۱۳۰ متری

کد ملک : 1023
طبقه : 2
وام : 70
آدرس : اندیشه فاز یک
مبلغ نقدی:
نوع ملک : اپارتمان
متراژ : 130
خواب : 3
تاریخ ثبت : ۱۰ ام دی , ۱۳۹۶
24 بازدید