در صورت رضایت از سایت +1 کلیک کنید

آپارتمان ۷۰ متری بسیار شیک

آپارتمان ۷۰ متری بسیار شیک

کد ملک : 60
طبقه : دوم
وام : 50میلیون
آدرس : شهرک اندیشه فاز 1
مبلغ نقدی: 50میلیون نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 70
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۳ ام اردیبهشت , ۱۳۹۶
917 بازدید

اندیشه ۶۰ متری

اندیشه ۶۰ متری

کد ملک : 59
طبقه : اول
وام : 50میلیون
آدرس : شهرک اندیشه فاز 1
مبلغ نقدی: 32میلیون نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 60
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱۳ ام اردیبهشت , ۱۳۹۶
639 بازدید

آپارتمان ۵۰ متری اندیشه

آپارتمان ۵۰ متری اندیشه

کد ملک : 58
طبقه : دوم
وام : 50میلیون
آدرس : شهرک اندیشه فاز 1
مبلغ نقدی: 17 میلیون نقدی
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 50
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۳ ام اردیبهشت , ۱۳۹۶
622 بازدید

اندیشه ۴۰ متری

اندیشه ۴۰ متری

کد ملک : 57
طبقه : سوم
وام : 45
آدرس : شهرک اندیشه فاز 1
مبلغ نقدی: 10میلیون نقدی
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 40
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱۳ ام اردیبهشت , ۱۳۹۶
636 بازدید

آپارتمان ۴۰ متری اندیشه

آپارتمان ۴۰ متری اندیشه

کد ملک : 56
طبقه : سوم
وام : 50میلیون
آدرس : شهرک اندیشه فاز 1
مبلغ نقدی: 15میلیون نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 40
خواب : 1
تاریخ ثبت : ۱ ام اسفند , ۱۳۹۵
767 بازدید

آپارتمان ۶۰ متری ۲ خواب اندیشه

آپارتمان ۶۰ متری ۲ خواب اندیشه

کد ملک : 55
طبقه : دوم
وام : 50میلیون
آدرس : شهرک اندیشه فاز 1
مبلغ نقدی: 30 میلیون نقد
نوع ملک : آپارتمان
متراژ : 60
خواب : 2
تاریخ ثبت : ۱ ام اسفند , ۱۳۹۵
892 بازدید